Gaat uw woning of appartement verkopen of verhuren?


Dan bent u op het juiste adres voor het bekomen van een Energie Prestatie Certificaat, kortweg EPC.

EPC


In Vlaanderen kennen wij drie soorten EPC:


EPC  Reeds  10 jaar moet er een EPC zijn bij verkoop of verhuur bij een appartement of woning.


EPC gemeenschappelijke delen: 

Vanaf 1 januari 2022 moet elk bestaand appartementsgebouw met minstens 2 gebouweenheden over een EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw beschikken. Dit is een algemene verplichting die geldt voor alle gevallen, dus niet alleen bij verkoop of verhuur.


EPC KNR

Vanaf 2020 moet er bij verkoop en verhuur van kleine niet-residentiële eenheden ook een EPC aanwezig zijn.


Als erkend energiedeskundige type A kunnen wij vlot en tegen een scherpe prijs instaan voor het opstellen van uw certificaat.


Ventilatieverslaggeving


Wie vandaag bouwt of verbouwt is ertoe verplicht een ventilatieverslaggever aan te stellen, nog voor de werken beginnen. Die ventilatieverslaggeving wordt op verschillende momenten in het bouwproces uitgevoerd en kan enkel gebeuren door een organisatie die daartoe erkend werd door het Vlaams Energie Agentschap of VEKA


X-Rey kan voor u dus de verslaggeving uitvoeren op verschillende  momenten in het bouwproces 


een woordje uitleg...


  • Voorontwerp van ventilatie (VVO)
  • Specificaties voor installateur (VOS)
  • Prestatieverslag met debietmeting (VPV)


Ventilatievoorontwerp

We ontwerpen de ventilatie volgens voorkeur van de architect en/of bouwheer. Dat doen we in samenspraak. Ventilatiesysteem A, B, C of D: het visuele voorontwerp omvat de locaties van de ventilatie, de ventilatiekanalen, de ventilatietoevoer en -afvoer. Met precieze ontwerpen en ervaren deskundigen wordt een ideaal woonklimaat samengesteld.

Ventilatiespecificaties

Op basis van het goedgekeurde ventilatievoorontwerp (VVO) leveren we de ventilatieontwerp- specificaties (VVS). Dit is de handleiding met alle details voor de installateur van uw ventilatie. Zo kan hij in principe meteen aan de slag en verliest uw bouwproject geen kostbare tijd.

Prestatieverslag


Na oplevering van de ventilatie vergelijken we de vooropgestelde eisen met de reële ventilatie. De resultaten worden omschreven in het prestatieverslag voor ventilatie. Dat verslag is nodig voor uw EPB-aangifte. 
Thermische lekdetectie


Problemen met vocht kan u in uw woning best vermijden. Vocht zorgt immers voor een ongezond woonklimaat en kan zelfs giftig zijn. Ook kan het leiden tot warmteverlies. Om dit probleem snel te kunnen detecteren, zonder grote verbouwingswerken, kan u beroep doen op ons. Wij detecteren plaatselijk vocht zoals lekken in muren, verwarmingsleidingen en sanitaire leidingen. De de energieprestatie van de woning kan eveneens in beeld gebracht worden. Tankkeuring

 

 

een mazouttank dient regelmatig gekeurd te worden. Zowel bij nieuwe als bestaande tanks is een periodieke tankcontrole vereist. Bovengrondse tanks moeten bij particulieren eenmalig gekeurd worden en bij bedrijven om de drie jaar. Ondergrondse tanks dienen om de twee of vijf jaar bij particulieren gekeurd te worden. Bij bedrijven is dat  om de twee jaar. Een goedgekeurde tank krijgt een conformiteitsattest en een groene dop of merkplaat met daarop het registratienummer van de technicus of milieudeskundige die de controle uitvoerde, de datum van de laatste tankkeuring en de datum van de volgende controle. Tanks die niet goedgekeurd zijn, krijgen een rode merkplaat. In een tank met een rode merkplaat mag een leverancier in geen geval brandstof leveren. Tankkeuringen zijn niet alleen een noodzaak voor je verzekering, ook voor uw veiligheid en het Mazoutfonds.

In het geval van een verkoop van een woning is een tankkeuring eveneens noodzakelijk.Maak t u zelf gemakkelijk en stuur een email met uw vraag. Wij antwoorden u zo snel mogelijk.